Enter your keyword

Tags: Vietnam

Một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu của Việt Nam

Thủ công mỹ nghệ Việt Nam có truyền thống lâu đời. Truyền thống đó gắn liền với nền văn minh lúa nước, gắn với tên các làng nghề, phố nghề và được thể hiện bằng những sản phẩm thủ công mỹ nghệ với những nét độc đáo, tinh xảo và hoàn hảo. Nghề thủ công… View more